Hvilken fødsel drømmer du om?  

Alle kvinders drøm er en tryg fødsel i rolige rammer med professionel hjælp fra jordemoder og andet fagpersonale og nærvær og støtte under fødslen fra deres partner. Samtidig ønsker flere flere og flere kvinder også at skabe en ganske særlig ramme, når ønskebarnet skal komme til verden. Tryghed, nærhed og ro er nøgleord, der beskriver den gode fødsel. Og der er mange forskellige måder at gøre sit barns fødsel til en tryg og smuk oplevelse.

For nogle kvinder er det vigtigt at dele fødselsoplevelsen med en anden særlig og vigtig person – det kan, ud over deres partner, f.eks. være en mor, søster eller veninde. Det kan også være, at musik og belysning skal være med til at skabe den rigtige rolige og intime stemning på fødestuen.  Andre vælger at føde omgivet af familien derhjemme. Og endelig er der stadig flere, der vælger at få en ekstra personlig og faglig ressource til hjælp før under og efter fødslen i form af enfødselsterapeut – også kaldet doula.

doulaeffekten
doula behandling

  Mærk efter
– hvad er det rigtige for dig?

Der er flere muligheder. I offentligt regi er fødselstilbuddet, at du kan føde på hospitalet, på en fødeklinik eller i tilknytning til hospitalet eller hjemme i dit eget hjem. Men der er også private fødsels ordninger, som giver mulighed for andre fødselsoplevelser. I denne artikel giver vi dig et overblik over mulighederne i Hovedstadsområdet, så du og din eventuelle partner har et godt udgangspunkt for at få snakket mulighederne igennem. Det er vigtigt, at du mærker efter, hvad der skal til for at du kan føle dig godt klædt på til den fødsel, du har i vente. Du skal sammen med din partner tage udgangspunkt i det, som er det rette for jer- og det er samtidigt vigtigt, at når I planlægger jeres ønske-fødsel, at i er åbne overfor de konkrete muligheder for jeres fødsel vil afhænge af forløbet i den sidste del af graviditeten og hvordan fødslen går i gang og udvikler sig. Det er en god ide løbende at vende dine tanker om din forestående fødsel tale med din jordemoder.

Fødsel på hospitalet

Det er trygt at føde på hospitalet. Her er du omgivet af professionelle ressourcer og alt hvad der er brug for for at få din fødsel til at forløbe så godt og sikkert som muligt. På hospitalet kan du føde enten på fødegangen eller på fødeklinikken. Samtidig har hospitalerne fokus på at det skal være muligt at skabe en personlig og intim ramme om fødslen med musik og forskellige indretninger og fødelejer. Når den fødende føler sig tryg og kan slappe af i hovedet og i kroppen, så opleves og forløber fødslen roligere

 På fødegangen

Alle kan føde på fødegangen og nogle kvinder skal føde på fødegangen. Det er kvinder, der har haft komplikationer eller sygdomme i graviditeten. Det kan også være kvinder, der tidligere har født ved kejsersnit og kvinder, som har brug for at blive sat i gang med fødslen medicinsk. Fødestuerne er indrettet med alle de hjælpemidler, der er brug for til forskellige fødsler. På fødegangen er det et tværfagligt team af personale til rådighed for at hjælpe dig med fødslen. Når fødslen er i gang vil jordemoderen være med jer på stuen. På fødegangen er der mulighed for forskellige typer af smertelindring under fødslen.

På fødeklinikken

På hospitalets fødeklinik foregår fødslen i lidt mere hjemlige omgivelser. Fødeklinikken er en mulighed for kvinder, der er sunde og raske. Graviditeten skal være forløbet uden komplikationer, og fødslen skal gå i gang af sig selv efter uge 37. Der tilbydes ikke medicinsk hjælp og jordemoderen og jordemoderelever hjælper og støtter i gennem hele fødslens naturlige forløb. På nogle fødeklinikker tilbydes lattergas, men hvis der er behov for anden smertelindring, vestimulation eller hvis der opstår komplikationer vil den fødende blive flyttet til fødegangen.

Du kan læse mere om fødsler på hospitalet på de enkelte hospitalers hjemmesider.

Hjemmefødselsordning i Regionerne

Nogle kvinder føler sig mere trygge og rolige ved at være vante rammer derhjemme under fødslen. Du kan føde hjemme, hvis du er sund og rask og har haft en normal graviditet. Du skal være normalvægtig og dit barn skal også have normal vægt og være i hovedstilling. Din fødsel skal gå i gang af sig selv. Regionerne tilbyder, at du kan føde hjemme med hjælp fra en jordemoder og måske en jordemoderelev fra det hospital, du hører til. I Region Hovedstaden er en hjemmefødselsordning der arbejder på tværs af Rigshospitalet, Herlev Hospital, Hvidovre Hospital, Nordsjællands Hospital. Ordningen består af et team jordemødre, der er specialiserede i hjemmefødsler. Når du føder hjemme er der ikke mulighed for medicinsk smertelindring eller indgreb, hvis der opstår komplikationer undervejs, bliver den fødende overført til fødegangen.

Du kan finde endnu flere oplysninger om hjemmefødselsordninger på de enkelte hospitalers hjemmesider. Tilsvarende kan du finde regionale hjemmefødselsordninger i andre dele af landet.

Fødsel med en privat jordemoder

En privat jordemoder arbejder uden for hospitalsvæsenet i egen praksis, men har den samme uddannelse som jordemødre på hospitalerne. Private jordemødre skal overholde samme lovgivning og retningslinjer fra myndighederne som jordemødre på hospitalerne. Det er trygt, at føde med en privat jordemoder. Jordemødres opgave er at støtte dig igennem en naturlig fødsel. Der er nogle vigtige ting, som adskiller fødsler på hospital og fødsler med en privat jordemoder. En af de vigtigste forskelle på fødselsoplevelsen på hospitalet og ved en privat jordemoder, er måske at en jordemoder på hospitalet kan have flere fødsler på en gang, hvorimod en privat jordemoder kun har en fødsel ad gangen. En anden vigtig forskel er at der på hospitalet er fastsat nogle tidsmæssige rammer, der er med til at definere fødslens forløb. Det gør sig ikke i samme grad gældende, når man føder med en privat jordemoder, hvor der også vil være mulighed for mere tid ved jordemoderkonsultationer eller flere jordemoderkonsultationer, som også kan indeholde andre tilbud end på hospitalet, f.eks. rebozo, akupressur og akupunktur. Endelig er det en vigtig forskel, at du vil lære din private og personlige jordemoder godt at kende inden fødslen, fordi du vil have jordemoderkonsultationer med den samme jordemoder gennem graviditeten, og at du kan være sikker på, at du vil komme til at føde med netop hende. Det er ikke tilfældet på hospitalet, hvor du vil føde med den eller de jordemødre, der er på vagt. Slutteligt skal du betale for at føde med en privat jordemoder. Det er gratis at føde på hospitalet.

En privat jordemoder har gode muligheder for gennem et planlagt og sammenhængende fødselsforløb, at skabe en relation og lære den enkelte kvinde og lave en personlig forberedelse af hver enkelt kvinde med afsæt i hendes unikke iboende ressourcer. Det giver den tryghed, der er med til at understøtte en naturlig fødselsproces. Når du føder med en privat jordemoder vil der ofte være tale om en hjemmefødsel, men det kan være at det bliver nødvendigt at tage på hospitalet, og så vil din private jordemoder ledsage dig. Private jordemødre tilbyder forskellige forløb og ydelser, som afhænger at dine ønske og din pengepung og som kan kombineres med hospitalernes tilbud efter behov. Der vil være tale om et forløb som tilrettelægges individuelt sammen med dig.

Det er også muligt at føde med en privat jordemoder på en privat fødeklinik, hvor det på grund af det frie sygehusvalg er muligt for alle raske gravide at føde gratis, hvis myndighedernes krav til klinik fødsler kan opfyldes.

Få hjælp og støtte af en doula/fødselsterapeut

En doula er en rigtig god mulighed for at få både personlig og professionel ekstra hjælp til din fødsel, hvis du vælger at føde på hospitalet. En doula er et supplement til det personale som hospitalet normalt stiller til rådighed for fødslen, og som du selv betaler for. En doula giver tryghed og ro under fødslen, fordi du gennem et antal konsultationer har opbygget en fortrolig relation til din doula, som kender dine ressourcer og dine behov for støtte. I vil inden fødslen tale det kommende fødselsforløb igennem, du får afklaret dine ønsker og i vil og lægge en plan for, hvordan doulaen bedst støtter dig og din partner under fødslen. I et forløb med en doula vll du få konkret viden om fødslens faser og forløb og du vil blive klædt godt på til fødslen gennem guidende og støttende samtaler, vejrtrækningsøvelser og fødsels- forberedende øvelser.  Mange doulaer tilbyder kropsterapi, zoneterapi, gravidmassage eller rebozomassage, der øger dit velvære og afhjælper skavanker inden fødslen og kan bidrage til at fødslen går naturligt i gang. Fødselsterapeuten står til din rådighed 14 dage før din termin og frem til din fødsel. Hvis du vælger at føde hjemme, vil din jordemoder være hos dig gennem hele fødslen og hun vil ofte have en jordemoder-elev med. Her kan du læse mere om, hvad det kan betyde for dig, at have en doula med til din fødsel.

Bliv tryg med fødselsforberedelse

Fødselsforberedelse er for mange kvinder afgørende for at de kan føle sig trygge og godt klædt på til den kommende fødsel. Det gælder måske især førstegangsfødende. Andre kvinder har det bedst med at gå med, det der kommer og føler sig overbevist om at jordemoderens guidning under fødslen er tilstrækkeligt til at give ro og tryghed omkring fødslen. De fleste kvinder tager som minimum imod hospitalernes informationsmøder til gravide og deres partnere.  Hospitalernes informationsmøder handler om blandt andet, hvad der sker op til fødslen, når man ankommer på hospitalet og under selve fødslen – og om amning og den første tid, når man kommer hjem med sit barn. Hospitalerne tilbyder ligeledes online fødselsforberedelses materiale.

Ud over hospitalernes informationsmøder er der mange private jordemødre, yogalærere, alternative behandlere mfl. som tilbyder fødselsforberedelse i kortere eller længere forløb, med fremmøde eller online.

Fødselsforberedelse vil ofte handle om, at forberede sig på fødsel ved at få viden om hvad der sker i kroppen under fødsel, hvilken hjælp og støtte den fødende kan få under fødslen og hjælp til at afstemme egne ønsker, behov og ressourcer i forhold til fødslen.

Fødselsforberedelse handler også om, hvordan f.eks. angst for fødslen kan tackles og om hvordan hvordan den fødende kan arbejde med kroppen og hjælpe kroppens naturlige processer. Endelig omfatter fødselsforberedelse også om indlæring af teknikker til afspænding og lindring og åndedrætsøvelser, der hjælper fødslen på vej og giver ro.

Fødselsforberedelse vil også inkludere din partner og hvordan han eller hun kan være en støtte for dig under fødslen.

Tilgangen i privat fødselsforberedelse kan være meget forskellig og det vil være vigtigt at mærke efter, hvad der føles naturligt for en og hvad der på bedste måde matcher ens behov og tanker om hvad der skal til for at skabe tryghed og ro frem mod fødslen og en oplevelse af at have de rigtige værktøjer til rådighed til selve fødslen.