Flere muligheder med 
fødselsterapeutuddannelsen

Styrk dine kompetencer og bliv endnu bedre til at hjælpe gravide og fødende kvinder,
og kvinder, der er ved at stifte familie

Mere end en doula

Som uddannet doula og fødselsterapeut får du en bred og grundig baggrund for at arbejde med gravide og fødende kvinder. Det er en uddannelse, der fokuserer på både graviditeten, på selve fødslen og på den første tid som ny familie. Uddannelsen gør dig i stand til at støtte kvinder i dette forløb på en professionel måde, med afsæt i dine personlige ressourcer.

Uddannelsen giver dig helt konkrete færdigheder inden for en lang række områder, der selvfølgelig gør dig i stand til at være doula – dvs. at hjælpe og støtte kvinder under selve fødslen. 

Men uddannelsen giver dig mere end det – det er derfor vi kalder uddannelsen og titlen, du opnår med den – Fødselsterapeut. Uddannelsen styrker dine kompetencer til at arbejde terapeutisk med kvinder, der er ved at stifte familie i bredere forstand: kropsligt, mentalt og socialt.

Så du kan også bruge uddannelsen som en bred og grundig overbygning på din eksisterende uddannelse, som gør dig endnu bedre til det du i forvejen gør, hvis du til dagligt arbejder med gravide og du brænder for at vide og kunne mere over for netop den målgruppe.

Styrk dit daglige arbejde

Fødselsterapeutuddanelsen giver specifik viden og værktøjer, som du kan bruge som til at styrke dit professionelle arbejde med gravide kvinder, fødsel og familiedannelse som doula, eller som sygeplejerske, SOSU assistent, pædagog, psykomotorisk terapeut, fysioterapeut, familieterapeut, coach, psykoterapeut, alternativ behandler, ernæringsvejleder eller personlig træner – eller et andet fag, hvor du arbejder med kvinder, der gravide, skal føde eller er ved at etablere familie.

Hvem drømmer om at blive fødselsterapeut?

Hvis vi I korthed skal give en beskrivelse af eleverne på Fødselsterapeutuddannelsen, så er det en flok med forskellige faglige baggrunde – men de fleste har en baggrund  inden for fag med fokus på omsorg og menneskekundskab:

Vi har elever med sundhedsfaglig baggrund: sygeplejersker, sundhedsplejersker, SOSU assistenter og omsorgsmedarbejdere.

 Vi har elever, der er pædagoger eller pædagogiske assistenter.

Vi har elever, der er kropsterapeuter, zonterapeuter, coaches, sexologer, eller psykoterpeuter.

Og vi har elever, der kommer et helt andet sted fra: fra den akademiske verden eller arbejder med undervisning eller som er kunstnere.

Fælles for alle er, at de med en uddannelse som fødselsterapeut tager første skridt i en drøm, de længe har haft om at arbejde med at støtte gravide kvinder, og med fødsler og spædbørn fra et holistisk udgangspunkt, hvor de sætter deres personlige styrker og erfaringer i spil sammen med deres faglighed og helt ny viden om graviditet og fødsel.

Hvordan vil de arbejde som fødselsterapeuter?

Nogle drømmer om at være til fødsler og hjælpe og støtte kvinder i den helt særlige situation deres fødsler er.

For andre giver uddannelsen relevant viden og værktøjer til et retningsskift inden for deres nuværende fag, så de kommer nærmere at arbejde med en målgruppe, de brænder for at støtte og hjælpe.

Og nogle bruger uddannelsen til at kvalificere sig som private behandlere eller terapeuter ved at bygge oven på deres behandleruddannelse med ny viden om de kropslige og psykiske problemstillinger, der knytter sig til graviditet og fødsel og med relevante og konkrete værktøjer, som kan indgå i deres behandler-værktøjskasse.

Endnu andre ser uddannelsen som et led i en udviklingsrejse på et tidspunkt i deres liv, hvor de har erkendt et behov for forandring og udvikling – personlig og fagligt –  og er blevet bevidste om et stærkt ønske om at arbejde i et livgivende og meningsfyldt fag, men hvor endemålet ikke nødvendigvis er lagt fast endnu. 

 

Hvad bliver du god til som fødselsterapeut?

Du får viden om, hvordan du faciliterer en terapeutisk samtale og du lærer, hvordan du kan aflæse kropsstrukturer og hurtigt spore dig ind på personlighedsstruktur, udfordringer og styrker hos den, du hjælper.

Du får mulighed for at arbejde med din egen fødsel eller en anden livsforandrende oplevelse og samtidig træne din position som terapeut med brug af relevante samtaleteknikker og dit nærvær.

Du lærer rebozo- og akupressur teknikker, du kan bruge i dit daglige arbejde, som skaber sundhedsfremme, ro og smertelindring på en naturlig måde under graviditet og fødsel.

Du får konkret viden om hvad der sker i kroppen og i psyken under graviditet og fødsel. Du får en forståelse for hvad hospitalet tilbyder under fødsel og barsel og hvad du kan tilbyde som professionel støtteperson for kvinden og hendes partner.

Du lærer, hvordan du kan inspirere kvinder og deres partner i at få en god tilknytning til deres barn – under graviditeten og når barnet er født –  og hvordan de kan blive bevidste om at skabe et støttende netværk omkring familien.

Hjælp målgruppen med afsæt i dit faglige ståsted

Som fødselsterapeut  sætter du alt, hvad hvad du har med dig af personlige erfaringer, faglighed, indsigt og kunnen i spil, når du hjælper og støtter gravide kvinder. Det kan du også gøre med udgangspunkt i dit daglige arbejde, hvor du måske arbejder med eller ønsker at styrke dit arbejde med målgruppen.

Med uddannelsen bliver du godt rustet til at rådgive og være en støtte for den gravide og fødende kvinde med udgangspunkt i dit eget faglige ståsted og de problemstillinger, du hjælper hende med til dagligt.

Ønsker du et større indblik og bedre forståelse for fødslens faser? Så er privat fødselsforberedelse svaret!