Hvad er en doula?

Doula og doula effekten – ALLE svarene på dine spørgsmål

”Mothering the mother” – eller at være ”mor for moren” er et udtryk som meget smukt beskriver essensen i doulaens arbejde: At give omsorg og støtte til den vordende mor. Ud over at tilstedeværelsen af en doula under fødslen giver en tryg fødselsoplevelse for den fødende, så har det vist sig også at have en positiv effekt på selve fødslens forløb.

Izabella har medvirket som doula/fødselsterapeut ved mere end 60 fødsler. Her kan du høre hende fortælle om, hvordan et forløb er hos hende.
doula støtter gravid kvinde

Hvad er en doula?

En doula er oprindeligt et græsk ord og betyder direkte oversat ”en kvinde som tjener”

Det nutidige begreb doula dækker over en person, som er uddannet til at guide og give praktisk, fysisk og følelsesmæssig støtte til en fødende og hendes partner, før under og lige efter en fødsel.

En doula er et omsorgs-menneske, der brænder for sit livgivende håndværk og for at hjælpe den fødende kvinde og hendes partner til at få den fødsel, de ønsker.

En doula giver tryghed

En doula giver tryghed og ro og klæder den fødende kvinde godt på gennem afklarende og støttende samtale om den forestående fødsel.

Hun bistår under fødslen med beroling, opmuntring og støtte til smertelindring og fremdrift ved hjælp af vejrtrækning, akupressur, massage, omsorg og praktisk hjælp.

Efter fødslen hjælper hun med med få sat ord på fødselsoplevelsen og giver støtte til amning, spædbarnspleje og en god start på forældreskabet for hele den lille nye familie.

En doula kan ikke erstatte en jordemoder på fødestuen. Doulaen blander sig ikke i jordemoderens praksis og beslutninger. En doula er derimod en ekstra ressource på fødestuen og kan gå til hånde og hjælpe jordemoderen med praktiske gøremål. Hun hjælper kvinden med at efterleve jordemoderens råd og vejledning og bidrager til rolige forhold på fødestuen.
Kernen i en doulas arbejde er være en ekstra, erfaren og professionel støtteperson for den fødende kvinde og hendes partner. En doula yder praktisk og følelsesmæssig støtte med afsæt i sit kendskab til den fødende kvinde og hendes behov og ønsker, indgående viden om fødsler og personlig erfaring. En doula kan som talerør for kvinden og hendes partner hjælpe med at få italesat ønskerne til fødslen undervejs.

En doula er en stærk, rolig og solid støtte i en situation, der for mange er overvældende.

En doula er til stede på stuen under hele fødslen og skaber tryghed og kontinuitet på tværs af vagtskifte og travlhed på hospitalet.

Hvad koster en doula?

Doulaer/fødselsterapeuter fra Fødselsterapeuten ApS fastsætter selv deres pris med udgangspunkt i de forskellige ydelser, de tilbyder. Prislejet vil være ca 7.000-12.000 for en basispakke med et par sessioner inden fødsel, fokus på deltagelse ved fødsel og et enkelt barselsbesøg, stigende til ca.15.000-18.000 for et mere omfattende forløb for tiden før, under og efter din fødsel. Prisen beror på, hvilke ydelser du ønsker før og efter fødslen samt fødselsterapeutens erfaringsgrundlag og uddannelsesniveau.

Det er vigtigt, at du finder den rette fødselsterapeut og at I i fælleskab skræddersyr et forløb til dig, som opfylder dine behov og er afpasset dine økonomiske muligheder.

Du kan eksempler på hvad et forløb hos en doula indebærer og finde oplysninger om vores fødselsterapeuter her.

Hvordan kan en doula / fødselsterapeut hjælpe dig, som skal føde?

I mange lande, er det meget almindeligt at have en doula med til fødslen. Det gælder f.eks. USA og Israel. I Danmark er der også en stigende interesse for at have en doula/fødselsterapeut med til fødslen. Dette kan skyldes, den stadigt stigende travlhed på fødegangene i kombination med flere kvinder er blevet opmærksomme på muligheden for at få en ekstra og erfaren støtteperson med til fødslen og på den måde skabe de bedst mulige betingelser for en god fødselsoplevelse og en god og tryg start på moderskabet.

Når der er en person, som den fødende er tryg ved, tilstede under hele fødslen, kan det:

 • Reducere frekvensen af kejsersnit med op til 50%
 • Mindske forbruget af smertelindring med op til 30%
 • Reducere forbruget af ve-fremkaldende medicin med 40%
 • Forkorte fødselens længde med 25%

Kilde: Klaus Marshall: “Mothering the mother – How A Doula Can Help You Have A Shorter, Easier, And Healthier Birth”

Doulaer/fødselsterapeuter, der er uddannet hos Fødselsterapeuten ApS har alle en bred og grundig uddannelse og kan hjælpe dig og din partner før, under og efter fødslen. En doula/fødslesterapeut kan helt kontkret bidrage med blandt andet

 • Støttende samtale og guidning i hele forløbet
 • Afklaring om forventninger og ønsker til fødslen
 • Individuel fødselsforberedelse med afsæt i dine behov
 • Viden om fødslens forløb, gode fødestillinger og smertelindring.
 • Teknikker til at smertelindre og fremme fødslen på en naturlig måde: åndedrætsøvelser, rebozo-massage og akupressur.
 • Barselsbesøg og efterfødselssamtale
 • Ammeteknik og støtte til at få amning i gang
 • Støtte til mor, familie og baby i forhold til tilknytning og familiedannelse
 • Praktisk hjælp i husholdningen og med baby i den første tid – postpartum doula

Derudover har vores doulaer/fødselsterapeuter forskellige, individuelle kompetencer, som du kan læse mere om under under den enkeltes profil: pædagogisk samtale, gravidmassage, kropsterapi, zoneterapi, fødselsmodning, spædsbarnsterapi, fødselsfotografi m. fl.

Typiske spørgsmål

doulaeffekten
doula behandling

Hvad er forskellen på en doula, fødselsterapeut eller fødselshjælper?

En doula, fødselsterapeut eller fødselshjælper er betegnelsen for en kvinde, som ikke har en medicinsk tilgang til det at føde, men som via hendes personlige egenskaber, erfaring og uddannelse, kan støtte og assistere den fødende kvinde, hendes partner og det ufødte barn på dets vej til verden. I korthed er der tale om betegnelser for en privat fødselshjælper.

Når vi hos Fødselsterapeuten ApS også bruger titlen fødselsterapeut, er det for at understrege, at vi lægger vægt på at vores doulaer/fødselsterapeuter har samme grundige uddannelsesmæssige baggrund og dermed kan varetage rollen som doula/fødselsterapeut på et solidt grundlag og leve op til titlen fagligt, etisk og personligt.

Relationen og den gode start skaber overblik, ro og tryghed

Det er en stærk og tillidsfuld relation, som er afgørende og gør, at tilstedeværelsen af en doula skaber den tryghed, der giver en rolig fødsel. Derfor anbefaler vi, at du, hvis du gerne vil have en doula/fødselsterapeut med til fødslen, har et antal sessioner med din doula/fødselsterapeut inden fødslen, så der er mulighed for, at I kan lære hinanden godt at kende og kan tale det kommende fødselsforløb godt igennem. Sammen vil I finde frem til dine ønsker og forventninger til fødslen og lægge en plan for fødslen.

Via sessionerne får du viden om fødslens faser og forløb, afklaring af egne følelser og hjælp til at definere egne ønsker. En tidlig opstart er væsentligt for du kan føle sig rolig og tryg i den sidste del af graviditeten og se frem mod fødslen med positive forventninger og en oplevelse af at være klædt godt på. Under forløbet vil din eventuelle partner også møde doulaen/fødselsterapeuten til en af sessionerne. Her vil I tale rollefordeling og forventninger til den kommende fødsel igennem. Det er vigtigt at alle har mødt hinanden før fødslen.

Konkret kan et forløb hos en doula/ fødselsterapeut inden fødslen bestå af guidende og støttende samtaler, kropsterapi med kropslige øvelser, vejrtrækningsøvelser, fødselsforberedende øvelser samt zoneterapi eller gravidmassage for at øge velvære og afhjælpe eventuelle skavanker.

Fødselsterapeuten står til rådighed 24 timer i døgnet 14 dage før din planlagte termin og frem til din fødsel. I aftaler indbyrdes, hvornår i forløbet din doula/fødselsterapeut skal indfinde sig – det kan være hjemme eller på hospitalet, som det passer dig og din partner bedst. Fødselsterapeuten er til rådighed for jer under hele fødslen.

Efter fødslen anbefaler vi minimum 1 barselsbesøg med fokus på at drøfte fødslen igennem og samle hele oplevelsen af fødslen. Vi oplever, at der ofte er brug for mere opmærksomhed og flere besøg efter fødslen. Fødselsterapeuten tilbyder også ammehjælp og postpartum doula tjenester i form af praktisk hushjælp, hjælpe til at pusle og bade baby mv.

Hvordan kan en doula/fødselsterapeut hjælpe min partner?

Hvordan kan en doula/fødselsterapeut hjælpe min partner?

Under fødslen er du, som den fødende kvinde, i fokus – det er helt naturligt. Din partner forventes at være til stede, støtte op og hjælpe til med sin omsorg og sit nærvær og give dig hjælp til vejrtrækning, massage og lindring. De fleste partnere synes, at det er fantastisk at være med til at hjælpe deres barn til verden, men for nogle partnere er fødselsoplevelsen også voldsom, overvældende og følelsesladet. Og hvis en fødsel er langvarig, kan der også for partneren være brug for en pause og lidt aflastning undervejs. Derfor kan det, at have en doula med til fødslen, også være en rigtig god hjælp for partneren.

En /fødselseterapeut er opmærksom på både dig, som den fødende og på din partner, så I kan føle jer trygge sammen under fødslen.

En doula er nærværende og har situationsfornemmelse og forstår, hvornår der er brug for at hun træder til og hjælper – og hvornår hun skal trække sig. Det er altid din partner, der spiller hovedrollen som hjælper og omsorgsgiver. En doula har forståelse for at jeres barns fødsel er en af jeres vigtigste og samtidig mest private livsbegivenheder.

En doula hjælper også din partner med at huske på at få lidt at drikke og spise undervejs og giver mulighed for at partneren kan få en pause og lidt frisk luft. Mange kvinder er under fødslen meget optagede af at passe på deres partner. Så det kan være en stor hjælp for dig at vide, at der er en anden, som tager sig af din partner.

En doula hjælper og holder jer begge i hånden, så I kan fokusere på at bringe jeres barn til verden.

 

Hvorfor er der overhovedet brug for en doula/fødselsterapeut

Der er travlt på fødegangene i Hovedstadsområdet. Det betyder, at der nogle steder og i nogle perioder mangler hænder til at sikre en god fødselsoplevelse for alle kvinder.
Samtidig vil du, hvis din fødsel trækker ud, opleve at jordemødre og øvrigt personale har vagtskifte undervejs. Travlhed og skiftende personale kan være svært at rumme, når man er i fødsel og har brug for ro og tryghed. Ved at have en doula/fødselsterapeut med til din fødsel er du sikker på at have en uddannet og erfaren person, som du kender og har tillid til ved din side hele tiden. En doula/fødselsterapeut sikrer dig kontinuerlig omsorg og hjælp uanset om der er travlt på fødegangen eller om der er vagtskifte undervejs i din fødsel.

Den første del af fødslen vil for de fleste foregå hjemme. Mange førstegangsfødende vil opleve, at den latente fase – altså startfasen kan vare mange timer – nogle gange flere dage. Det er en periode, som er kendetegnet af smerter og veer, der kommer uregelmæssigt og er korte eller optræder med lange pauser imellem. I den latente fase vil livmoderhalsen blive udslettet og livmodermunden vil udvide sig de første centimeter. Udvidelsesfasen eller den aktive fase er den egentlige fødsels begyndelse og starter typisk når kvinden er ca. 4 cm åben og der er kraftige, regelmæssige veer. Det er her du bliver modtaget på hospitalet. Mens du er hjemme, vil du være i sporadisk kontakt med hospitalet, men det kan også være rart at have løbende kontakt med din doula/fødsels terapeut, som kender dig godt og kan guide dig og berolige dig. Din doula/fødselsterapeut står til rådighed for dig 24-timer i døgnet – også inden du ankommer på hospitalet.

Der er ikke nødvendigvis en jordemoder til stede på stuen og med fuld opmærksomhed på jer igennem hele fødselsforløbet. Jordemoderen vil selvfølgelig være der i den sidste del af fødslen og når der er brug for det og hendes opgaver omfatter også løbende dokumentation af fødslen. Men fra din ankomst til hospitalet hvor der stadig er et langt stykke vej igennem udvidelsesfasen, og hvor du og din partner arbejder med fødslen og skal igennem veer og pauser på egen hånd. Her vil der være med stadigt mere regelmæssige og kraftige veer og pauser, hvor du skal samle kræfter. Jordemoderen vil jævnligt komme og sikre sig at fødslen forløber som den skal og guide jer, men der kan være god brug for en ekstra støtteperson. En doula kan hjælpe med ro og følelsesmæssig støtte, og kan også bidrage til lindring og fremdrift ved hjælp af støtte til fokus og vejrtrækning og ved at give dig rebozo massage og akupressur. I pressefasen vil din doula/fødselsterapeut støtte dig og din partner under jordemoderens vejledning.

Men en doula/fødselsterapeut hjælper med mere end selve fødslen. Nedskæringerne på hospitalerne betyder også, at der ikke er meget tid til at roen kan indfinde sig og amningen kan komme godt i gang på hospitalet. På de fleste fødesteder i hovedstadsområdet bliver fødende kvinder sendt hjem 4 timer – eller højst til et døgn efter fødslen. Det gælder også førstegangsfødende, hvis der ikke er særlige forhold som taler for, at de skal blive lidt længere på hospitalet. Derfor er der god brug for støtte og guidning, når du kommer hjem og skal have amningen i gang på egen hånd og finde dine egne rutiner og rytmer med dit barn. Det kan en doula/fødselsterapeuten hjælpe dig med.

 

Doula/fødselsterapeut i København – og i resten af landet

En doula/fødselsterapeut skal være til rådighed for dig og de skal kunne komme til dig på hospitalet inden for max. en time. Derfor dækker doulaer/fødselsterapeuter et bestemt område. På den måde kan de kan garantere støtte til dig, når du har brug for det.

Doulaer/fødselsterapeuter fra Fødselsterapeuten ApS netværk dækker lige nu København, Hovedstadsområdet, Sjælland og den sydlige del af Jylland. Du kan læse under vores fødselsterapeuters profil, hvilket område, de dækker.

Vores fødselsterapeutnetværk udbygges løbende og vi regner med at kunne dække større dele af Jylland, Fyn og Bornholm inden længe.