Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for Fødselsterapeuten ApS

Fødselsterapeuten ApS
Nybrogade 20, 3. sal
1203 København K
TLF: +45 30 62 1234
CVR: 40630236

Generelt

Fødselsterapeuten ApS stiller undervisning og uddannelse til rådighed på www.fødselsterapeuten.dk.
Vilkårene er gældende mellem den enkelte bruger og Fødselsterapeuten ApS.
Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem Fødselsterapeuten ApS og én fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende bestilling og betaling af undervisning og uddannelse via www. Foedselsterapeuten.dk og den tilknyttede betalingsløsning.
Kun personer, der er 18 år eller ældre og bor i Danmark, kan indgå en aftale med Fødselsterapeuten ApS vedrørende undervisning og uddannelse.
Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Fødselsterapeuten ApS.
For at få adgang til undervisning og uddannelse hos Fødselsterapeuten skal Brugeren læse og acceptere handelsbetingelserne.

Ydelsens omfang

www.foedselsterapeuten.dk giver Brugeren adgang til Fødselsterapeuten ApS’s tjenester bestemt ved bestilling.

Tilpasninger og ændringer

Fødselsterapeuten ApS forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for undervisning og uddannelse, der udbydes via www.foedselsterapeuten.dk.

Ændringen skal meddeles til Brugeren senest fjorten (14) dage inden ændringen træder i kraft.

I tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige købet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger købet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen.

Mindre ændringer i de enkelte undervisningsmoduler berettiger ikke til opsigelse af købet af et kursus eller uddannelsesforløb.

Ændringer, der er til åbenbar fordel for Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

Aflysning af kursus eller uddannelse fra Fødselsterapeuten ApS´s side

Fødselsterapeuten ApS tilbagebetaler indbetalte vederlag til Brugren, hvis Fødselsterapeuten ApS som følge af manglende tilmelding eller andre forhold ikke er i stand til at starte kurset eller uddannelsen.

Hvis et kursus eller en uddannelse må aflyses fra Fødselsterapeuten ApS´s side efter opstart, vil Brugeren få tilbudt at blive flytte til et efterfølgende kursus eller uddannelse, alternativt kan der indgås aftale om tilbagebetaling af vederlag for de dele af kurset eller uddannelsen, som ikke er afviklet på det tidspunkt kurset eller uddannelsen stoppes.

Ændringer og aflysninger på grund af forhold, som er uden for Fødselsterapeutens indflydelse

Hvis en ændring eller aflysning af et kursus eller en uddannelse skyldes en udefrakommende faktor, som Fødselsterapeuten ikke har indflydelse på, det kan f.eks. være ændrede retningslinjer fra myndighederne i forhold til Corona-smitte eller lignende, kan ændringer som har med undervisningens afvikling, herunder tidspunkter og holdsammensætning ske med kortere varsel og Brugeren kan ikke opsige købet, men vil blive tilbudt deltagelse på kursus eller uddannelse på et tidspunkt og under forhold, der opfylder myndighedernes krav.

Manglende deltagelse eller ønske om at fratræde undervisning fra Brugerens side

Det er alene ovennævnte ændringer eller aflysninger fra Fødselsterapeuten ApS´side, der berettiger Brugeren til tilbagebetaling af vederlag for kursus eller uddannelse.

Hvis Brugeren ikke deltager i kurset eller uddannelsen og/eller hvis Brugeren ønsker om at fratræde kurset eller uddannelsen berettiger dette ikke til tilbagebetaling af uddannelses vederlag.

Hvis Brugeren på grund af sygdom, forhold i familien eller andre særlige og tungtvejende årsager ikke har mulighed for at deltage på det kursus eller den uddannelse, som Brugeren har meldt sig til, kan brugeren efter nærmere aftale og på baggrund af en individuel vurdering tilbydes at deltage på et efterfølgende kursus eller uddannelsesforløb. Dette kan indebærer et ekstra uddannelsesvederlag, som fastsættes af Fødselsterapetuen ApS.

Brugerens fravær fra kursus eller uddannelse af hvilket som helst årsag, herunder på grund af sygdom, fritager ikke Brugeren fra sine økonomiske forpligtelser overfor Fødselstrerapeuten ApS, herunder ratebetaling.

Oplysninger om bruger og kortoplysninger

Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet.

Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

Priser og betaling

Under og uddannelse hos Fødselsterapeuten ApS skal betales i fremgår Gebyrer for brug af henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på www.foedselsterapeuten.dk.

Brugeren skal udføre betalingen for undervisnig og uddannelse via de af Fødselsterapeuten ApS tilbudte betalingsmidler på hjemmesiden.

Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

Fødselsterapeuten ApS modtager online betalinger med; Visa/Dankort. Betaling vil først blive trukket på din konto, når du bestiller undervisning eller uddannelse.

Ved betaling med Visa Electron og Mastercard Debit, som er debitkort, vil betalingen blive reserveret på din konto i overensstemmelse med vilkårene fo dit kort, indtil vi trækker eller afviser betalingen. Alle beløb på hjemmesiden er eksklusive moms, idet der er tale om momsfritaget virksomhed.

Hjemmesiden bruger følgende valutaer til prissætning: Denmark – Kroner (DKK)

Fødselsterapeuten ApS benytter en sikker betalingsserver, der krypterer alle oplysninger med SSL protokol hvilket betyder din data er sikker og ikke kan læses af andre udefrakommende.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på undervisning og uddannelse købt på www.foedselsteapeuten.dk med mindre andet er aftalt eller fremgår af din ordre.

Den 14 dags periode starter den dag, hvor bestilling er afgivet via www.foedselsterapeuten.dk og ønske om fortrydelse fortrydelse skal være os i hænde seneste 14 dage bestillingsdatoen.

Ønske om brug af fortrydelsesret skal sendes på mail kontakt@foedselsterapeuten.dk hvortil standardfortrydelsesformularen bedes være udfyldt og sendt med (jf. formularen nederst i handelsbetingelserne).

Hvis undervisning eller uddannelse starter mindre end 14 dage fra bestilling og således er påbegyndt når de 14 dage udløber, er der ingen fortrydelsesret

Kunde- & Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Fødselsterapeuten ApS, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Fødselsterapeuten ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Fødselsterapeuten ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Fødselsterapeuten ApS er: Anders Holm

Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Fødselsterapeuten ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til kontakt@foedselsterapeuten.dk.

Cookies

www.foedselsterapeuten.dk anvendes cookies med det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, se vejledningen på http://minecookies.org/cookiehandtering/.

Log-statistik

Vi bruger en log-statistik på www.foedselsterapeuten.dk, hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.

Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere Fødselsterapeuten ApS’s hjemmeside.

Forbrugerbeskyttelse

Læs mere om din beskyttelse som forbruger når du køber via en PensoPay betalingsløsning: https://pensopay.com/mere/forbrugerbeskyttelse/.

Klagemuligheder

Ved klage skal vores e-mail adresse angives: kontakt@foedselsterapeuten.dk.

En klage over en tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus (Link). For EU-borgere uden for EU skal klager sendes via EU Kommissionens online klageplatform. ec.europa.eu.

Standardfortrydelsesformular

(denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) – Til [her indsættes den erhvervsdrivendes navn, fysiske adresse og i givet fald faxnummer og e-mail-adresse af den erhvervsdrivende selv]:

Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

  • Bestilt den (*)/modtaget den (*)
  • Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)
  • Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)
  • Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
  • Dato