Sidst opdateret: 20/03/2022 @ 01:29

Hjemmefødsel

Fødende kvinder ønsker selv at bestemme, hvordan de skal føde og netop muligheden for at skabe den ramme om fødslen, som de oplever giver de bedste betingelser for tryghed og ro er afgørende.
Hvorfor en privat jordemoder

De fleste kvinder i Danmark  ønsker en ”naturlig fødsel” med så få indgreb som muligt, og selvom flertallet af kvinder føder på hospitalerne er der sket en stigning i antallet at kvinder, der vælger at føde hjemme. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at antallet af hjemmefødsler fra 2012 er steget kraftigt. Fra 2012 -2016 steg andelen af kvinder der valgte hjemmefødsel fra ca. 1% til ca. 3%.

Tryghed og ro skaber grundlag for udskillelse af hormoner oxyticin og endorfin. Oxytocin, der kaldes også ve- eller kærlighedshormonet, fremmer veerne og endorfinerne virker smertelindrende. Hormoner har betydning for at fødslen går i gang og skrider naturligt frem.

Når du er tryg og afslappet under din fødsel oplever du veerne som mindre smertefulde og kroppen og veerne arbejder bedre, og så går fødslen måske også lidt hurtigere.

Nogle kvinder er mest trygge ved at føde på hospitalet, andre kvinder er mest trygge i hjemmet og i egne og kendte omgivelser.

Hvem kan føde hjemme?

Internationale undersøgelser viser, at der ikke er forskel i sikkerheden ved at føde hjemme og på hospitalet. Der er samtidig undersøgelser, der viser, at hjemmefødsler foregår med færre komplikationer end hospitalsfødsler. Alle har ret til at føde hjemme med hjælp med en jordemoder, men for at opnå den høje grad af sikkerhed ved hjemmefødsler er der imidlertid en række forhold, som skal være opfyldt før du kan føde hjemme:

 • du skal som mor være sund og rask
 • din graviditet skal være forløbet normalt
 • hvis du har født før, skal dine tidligere fødsler være sket uden komplikationer
 • du må ikke have fået kejsersnit
 • dit BMI skal være under 35
 • dit barn skal have normal vægt og være i hovedstilling
 • du skal føde til termin – fra uge 37 til uge 41
 • hvis vandet går, skal veerne selv gå i gang efterfølgende og fostervandet skal være klart
 • din fødsel skal gå i gang af sig selv
 • du må kun have født 3 gange før
rebozo hjemmefødsel

Sikkerhed er afgørende ved hjemmefødsel

Sikkerheden for dig og din baby afgør om du bør føde hjemme, og derfor skal du tale om mulighederne med din jordemoder løbende. Nogle af kriterierne vil du have viden om allerede tidligt i graviditeten – f.eks. omkring dine tidligere graviditeter, og andet ved du først noget om tæt på din termin eller omkring fødslen – f.eks. om barnets vægt og om fødslen går naturligt i gang. Du skal derfor være forberedt på, at du muligvis kommer til at føde på hospitalet, selvom du har ønsket hjemmefødsel.

Hvis du overveje hjemmefødsel er det en god ide at beslutte dig i god tid, så der er mulighed for  forberedelse – både mentalt og praktisk. Hvis du vælger at føde hjemme skal du være indstillet på, at tage større ansvar for din fødsel og på at den skal foregå uden hjælpemidler ud over naturlige midler som akupressur, massage og fødekar. Du kan ikke få medicin for at stimulere veerne eller for at smertelindre. Du skal også selv stå for den praktiske forberedelse i form af rengøring, linned, belysning, eventuelt fødekar mv. Læs mere om forberedelse til hjemmefødsel her.

Hjemmefødsel og Corona

På grund af risiko for spredning af Coronavirus er der særlige forholdsregler, som skal iagttages ved hjemmefødsler. Det handler om blandt andet særlig opmærksomhed på hygiejne og grundig rengøring. Hvis du har fået konstateret Covid-29 eller hvis der er mistanke om Covid-19 ved fødslens start, skal du føde på hospitalet. Hvis nogen i husstanden har symptomer, som forbindes med Covid-19 skal I testes. I ugerne op til fødslen anbefales I at begrænse fysisk kontakt til andre, som ikke er absolut nødvendig. Der må kun være en pårørende med til fødslen. I skal holde jer orienteret om forholdsregler omkring Corona på hospitalets hjemmeside.

Hvad er hjemmefødselsordninger?

Regionernes fødselstilbud omfatter fødsel på fødegang, fødeklinik – og assistance til hjemmefødsel. Regionernes hjemmefødselsordninger er bemandet af jordemødre med særlig interesse for og erfaring med hjemmefødsler. I Region Hovedstaden arbejder de samtidig på regionens fødegange/klinikker. I Region Sjælland er den regionale hjemmefødselsordning dog baseret på et samarbejde med privatpraktiserende jordemødre. Det er også muligt at føde hjemme med en privatpraktiserende jordemoder, som du selv vælger og betaler. Her kan du læse mere om regionernes hjemmefødselsordninger.

Hvordan foregår en hjemmefødsel?

Når din fødsel går i gang med veer eller vandafgang , skal du ringe til hospitalet. Jordemoderen kommer ud til jeres bopæl,  når det er tid til at fødslen går i gang. Jordemoderen er hos jer under hele fødslen og ofte er der en jordemoder elev med også. Under fødslen kan jordemoderen tilbyde varme, massage, åndedrætsøvelser, afspænding og måske akupressur/rebozo eller andre naturlige metoder til at fremme fødslen og smertelindre. Hvis der er behov for syning efter fødslen kan hun tilbyde lokalbedøvelse og hun kan også hjælpe med at mindske blødning. Hun har udstyr til at suge og hjælpe barnets åndedræt på vej. Jordemoderen bliver hos jer indtil et par timer efter fødslen for at sikre at mor og barn har det godt.

Fordele og ulemper ved hjemmefødsler

Her opridses nogle af de mest almindeligt nævnte fordele og ulemper ved hjemmefødsler, så de kan indgå i jeres overvejelser om mulighederne for hjemmefødsel.

Det kan være en fordel, at

 • I er hjemme i trygge og vante rammer
 • I behøver ikke skynde jer på hospitalet, samtidig med at veerne er kraftige og kommer hurtigt efter hinanden
 • trygheden derhjemme gør, at produktionen af føde hormoner stimuleres  og fødslen bliver nemmere at håndtere
 • I kan lave det fødemiljø, som i har lyst til
 • det er lettere at acceptere, at fødslen tager tid, når man er hjemme
 • du er på hjemmebane og ikke som en gæst på et hospital
 • I kan være sammen som familie – også med større børn, lige fra starten
 • Efter fødslen er der ro og fred hjemme– det har både forældre og barn behov for

Det kan være en ulempe, at

 • der ikke er mulighed for smertelindring eller at fremme fødslen medicinsk
 • det kan blive nødvendigt at bliver overflyttet til fødegangen, hvis der opstår komplikationer
 • I selv skal stå for at etablere den praktiske ramme omkring fødslen
 • I selv skal sørge for at skabe ro omkring fødsel og efter fødslen ved at afgrænse besøg og henvendelser fra familie, venner mv.

Hvornår bliver man overført til et hospital?

Som nævnt kan du føde hjemme, hvis en række kriterier er opfyldt. Og hvis du føder hjemme skal fødslen forløbe uden komplikationer og uden behov for medicin af nogen art. Hvis der opstår komplikationer under fødsel vil jordemoderen sørge for at du bliver overført til fødegangen på hospitalet.

Grunden til overførsel til hospitalet kan være f.eks.

 • fødslen skrider for langsomt frem
 • der er behov for smertelindring
 •  vandet er gået for mere end 18 timer siden
 • fostervandet er grønt
 •  barnets hjertelyd ændrer sig radikalt
 • behov for behandling af mor eller barn
 • kraftig blødning eller større bristninger

Din jordemoder tager med og bliver hos jer på hospitalet. Transporten til hospitalet vil være med egen bil, taxa eller ambulance afhængigt af forholdene.

Der er forskel på førstegangsfødende og flergangsfødende, når det handler om behovet for overflytning til fødegang. I Region Hovedstaden viser opgørelser, at der er flere fødsler med førstegangsfødende, som overføres til hospitalet efter at være begyndt på fødslen hjemme (40-45%) end det er tilfældet med flergangsfødende (5-10%).

Hjemmefødsel med en privat jordemoder

Du kan også vælge at føde hjemme med hjælp fra en privatpraktiserende jordemoder, som du selv vælger og betaler for.  Se og kontakt vores fødselsterapeuter her