Hvad er forskellen på en ammevejleder og en ammeterapeut?

af | 17. aug 2022

– Og hvad gør egentlig ammeterapeuten til noget særligt?

Hos fødselsterapeutuddannelsen har vi lanceret en ny uddannelse, nemlig ammeterapeutuddannelsen. Den første af slagsen så vidt vides. Vi har her i opstarten fået rigtig mange henvendelser, som går på, hvad en ammeterapeut egentlig er. Hvad kan uddannelsen bruges til? og ikke mindst: Hvordan adskiller en ammeterapeuts virke sig fra de ammevejledere, som pt. udbyder deres hjælp og støtte til amning?

Det kan du blive meget klogere på, hvis du læser med her.

ammeterapeutuddannelse

Der er overordnet set to typer ammevejledere derude:

 Ammevejledere kan overordnet set inddeles i “De Sundhedsfaglige” og “Kvinde til kvinde” vejlederne. 

De sundhedsfaglige – IBLCL ammevejledere: Har ofte en sundhedsfaglig uddannelse og derudover 1000 timers ammevejlednings-erfaring og 90 timers teori.

Kvinde til kvinde ammevejledere: Har måske taget en kort uddannelse/kursus over et par weekender, og har muligvis en del erfaring på området. I denne gruppe har flere af kvinderne også sundhedsfaglig baggrund som f.eks. sygeplejerske, sunhedsplejerske eller sosu-assistent, men deres baggrund kan også være noget helt andet.

I princippet kan alle kalde sig for ammevejleder, men der er nok ikke mange der kaster sig ud i at udøve ammevejledning, uden en eller anden form for baggrundserfaring eller undervisning. Det er stor forskel på, hvad en ammevejleder har med sig rent uddannelsesmæssigt.

Lad os definere lidt mere:

En lang og krævende uddannelse!!
IBLCL ammevejledere! Hvad kan de? Og hvad betyder IBLCL? Vi må sige det, som det er, de er de virkelig professionelle. Dette er den eneste internationalt anerkendte uddannelse inden for ammevejledning. IBLCL står for “International Board Certified Lactation Consultant”. Denne certificering kræver at man har en stor klinisk erfaring med mindst 1000 timers ammevejledning. Derudover 90 timers teoretisk uddannelse i amning specifikt. Derefter skal man bestå en international eksamen, som man heller ikke kommer sovende til. Da der ustandselig kommer så meget ny viden, hvad amning angår, skal man som IBLCL ammevejleder re-certificeres hvert femte år. Så det er ammevejledning af højeste kvalitet, det er der slet ingen tvivl om.     

Kortere uddannelser
IBLCL ammevejleder uddannelsen er som beskrevet en krævende vej at gå, og der er derfor også dukket flere korte uddannelser op, som tilbyder kurser i ammevejledning. Her kan du i princippet også kan gå ud, og kalde dig ammevejleder efterfølgende. Disse kortere uddannelser er på ingen måde sammenlignelige med IBLCL uddannelsen, og forsøger heller ikke at være det. De kvinder som vælger denne uddannelse, er ofte kvinder som brænder for amning og allerede har en stor viden, interesse og egen erfaring. Det er ikke uddannelsen alene, som kvalificerer dem til at vejlede, men nærmere de erfaringer de har gjort sig både personligt og professionelt. Uddannelserne tiltrækker ofte kvinder som allerede arbejder som behandlere eller terapeuter, eller også kvinder som ganske enkelt føler et kald, som trækker dem i den retning. På disse ammevejleder- uddannelser er underviseren IBLCL certificeret og dermed har en kæmpe ”know how” at dele ud af.

Kort sagt er der kæmpe forskel på uddannelsesniveauet.

 

Så kommer vi til ammeterapeuterne, hvordan adskiller vi os?

En ammeterapeut har sit primære fokus på mors trivsel og mentale velbefindende. Hun er yderst opmærksom på stemninger i hjemmet og på partnerens tilgang og engagement. En ammeterapeut prøver at tune sig godt ind på, hvor de egentlige ammeudfordringer findes eller er opstået. Det vil sige en ammeterapeut går ikke dybt ned i den mere klinisk/medicinske del af amningen, men noterer sig nærmere et helhedsbillede af situationen. Hvad er gået forud? hvordan gik fødslen? Er mor landet igen? og hvordan står det til med hendes følelsesmæssige tilstand?

ammeterapeutuddannelse

Ammeudfordringer har ofte udgangspunkt i et element af usikkerhed, udmattethed og lettere desperation. Mor er i en sårbar position,  og der skal ikke meget til at tippe hende i den ene eller anden retning. En ammeterapeut kender sine begrænsninger og kompetencer. Hun kaster sig ikke ud i komplicerede ammeforløb, men hun er klar på, hvem hun kan henvise til.

Hun er uddannet i at hjælpe og støtte med de mest almindelige ammeudfordringer, som størstedelen af de mødre, som søger en ammeterapeut, vil have brug for. Hun er trænet i at justere og optimere ammeteknikken, og hun har en god værktøjskasse til forskellige almindelige opstartsproblemer.

En stor del af vores ammeterapeuter vil også være uddannet fødselsterapeut, som er en uddannelse på et halvt år, som bla. også indeholder undervisning i amning. Ordet terapeut går igen i begge uddannelser da baggrunden og tilgangen vi møder de nye mødre på, er mere terapeutisk end medicinsk.

Rent ammefagligt er IBLCL ammevejledere ammeterapeutens læremester, ligesom jordemoderen er fødselsterapeutens faglige læremester.

Samarbejde og respekt!

En ammeterapeut kan være et rigtig godt supplement til både sundhedsplejerske og en IBLCL ammevejleder, da ammeterapeuten specifikt kikker på situationen omkring mor (og familien), og tager sig dermed mere af omsorgsdelen. Det er det vi på vores fødselsterapeut- uddannelse kalder: ”Mothering the mother”. Det er i den grad moderens behov og familien, som er i fokus. En ammeterapeut er bla. undervist i samtale og lytteteknikker og i at udfordre mor i at vende situationen lidt på hovedet, og måske se det hele fra en helt anden vinkel.

En ammeterapeut forholder sig til kvindens netværk og familie. Ammeterapeuten lytter på fødselshistorien og på alle de aspekter, som kvinden i situationen er påvirket af. En ammeterapeut har en holistisk tilgang til moderens ammeudfordring. Hendes force er det nærværende rum, hun skaber, hvor mor kan genvinde troen på egne ammeevner. Da en stor del af en nybagt moderens ammeudfordringer ofte har med omstændighederne at gøre; hendes tro på amningen og hendes sindstilstand og overskud, vil det i nogle tilfælde være tilstrækkeligt at få besøg af en ammeterapeut.

Både ammevejledere (som ikke har en IBLCL) og ammeterapeuter kan være mere eller mindre erfarne. Nogle ammeterapeuter har en sundhedsfaglig baggrund og har måske i årevis arbejdet med kvinder og fødsler. Andre kan være drevet af en stort ønske om at hjælpe mødre i en sårbar situation, måske fordi de selv har oplevet det og ved, hvor vigtig en tid det er.

Brænder for sit fag!

En ting er sikkert, alle som slår sig ned som ammevejleder eller ammeterapeut, brænder for det. De er engagerede og er en del af forskellige netværk, hvor de udveksler erfaringer og tilegner sig ny viden. Deres hjerte brænder oprigtigt for at gøre en forskel i den nybagte familie. I den tid vi lever i, hvor nybagte familier bliver sendt tidligt hjem fra travle fødesteder, og måske endda uden at amningen er kommet godt fra start, er der i stigende grad brug for støtte i hjemmet.

I alle kulturer har erfarne kvinder hjulpet og støttet unge nye mødre i at amme. Vi har brug for kvinder som brænder for at hjælpe deres medsøstre. Vi har brug for den varme og det nærvær, der finder sted i det personlige møde i hjemlige omgivelser. For der er mange derude, som har brug for den hjælp. Dette vil vi gerne bidrage med, og vi er sikre på der er brug for os alle med de forskellige menneskelige og faglige kompetencer, vi alle kan bidrage med side om side.

Vi glæder os meget til at byde vores kommende ammeterapeuter velkommen.

Fødselsterapeuten uddannelse

Vil du vide mere om ammeterapeutuddannelsen?