Sidst opdateret: 19/03/2022 @ 18:50

Privat jordemoder

Hvilke fordele og ulemper er der ved at have en privat jordemoder, hvad koster en privat jordemoder og meget mere. Vi har samlet de typiske spørgsmål og overvejelser til dig her på siden.

 

Hvorfor en privat jordemoder

Det offentlige tilbyder, at du kan føde på hospitalet på fødegangen eller på fødeklinikken, eller at du kan føde hjemme med hjælp fra en jordemoder, der er tilknyttet fødegangen på det hospital, du hører til.

Hvis du bor i Region Sjælland, vil det være en privat jordemoder, som regionen har et samarbejde med. Fødsel med en privat jordemoder er også en mulighed for andre, der ønsker det og har mulighed for at betale for det.

For kvinder og par der vælger at føde hjemme, er det en investering i netop den fødselsoplevelse, som de har drømt om.

For andre kvinder er det vigtigt, at der er god tid i hele graviditetsforløbet, ligesom det er vigtigt at få skabt en god relation til den jordemoder, som de skal føde med. Og det er en mulighed, hvis du vælger en privat jordemoder. Her vil den samme jordemoder følge dig under graviditeten og være med til din fødsel. Der er ligeledes afsat mere tid til den enkelte jordemoderkonsultation og hvis du har brug for det, kan du starte dine jordemoderkonsultationer tidligere eller du kan have dem oftere end i det offentlige regi.

Du kan bruge privat jordemoder som et supplement til den jordemoder, man har på hospitalet, eller du kan få hjælp af en privat jordemoder i hele forløbet.

Hvorfor vælge en privat jordemoder ?

Der kan være mange forskellige grund til at nogle kvinder foretrækker at føde med en privat jordemoder. Nogle af de ting, som kvinder, der vælger at føde med en privat jordemoder, fremhæver som fordele er:

 

 • Der er ikke det samme tidspres.
 • Jordemoderkonsultationerne er længere og kan eventuelt foregå i ens hjem.
 • Når der er bedre tid, er der mulighed for at give en bedre forberedelse af kvinden både psykisk og fysisk og dermed forebygge komplikationer under fødslen.
 • Man lærer sin jordemoder at kende i løbet af graviditeten og det at være tryg ved den person, som hjælper en under fødslen, er med til at skabe den ro og tillid, som fremmer fødslen.
 • Hvis man vælger at føde hjemme med en privat jordemoder, gælder det som ved øvrige hjemmefødsler, at jordemoderen er sammen med dig gennem hele fødslen.

Hvad tilbyder en privat jordemoder?

Private jordemødre tilbyder som udgangspunkt  jordemoderkonsultationer, fødselsforberedelse, hjælp til amning og støtte i barselsperioden, samt en række andre ydelser, der kan lindre under graviditeten og/eller støtte til en god fødsel. Nogle private jordemødre tilbyder også assistance til selve fødslen.

Private jordemødre tilbyder ofte;

 • Jordemoderkonsultationer
 • Fødselsforberedelse
 • Efterfødselssamtaler
 • Barselsbesøg
 • Ammehjælp

Derudover kan de tilbyde blandt andet:

 • Hindeløsning
 • Gravid massage
 • Akupunktur
 • Rebozo-massage
 • Og meget andet…

Det er den private jordemoder, der fastsætter ydelser og pris og flere private fødeklinikker/private jordemødre tilbyder uforpligtende samtaler forud for beslutning om et eventuelt fødselsforløb eller holder alternativt informationsmøder, hvor de fortæller om deres tilgang og ydelser.

doulaeffekten

Er det muligt at få en privat jordemoder med til fødslen?

Du har mulighed for at føde med en privat jordemoder hjemme hos dig selv, på en privat fødeklinik eller på hospitalet med din egen private jordemoder. Det er dog ikke alle jordemødre, der tilbyder fødselshjælp. Nogle fokuserer på hjælp i graviditeten og op til fødslen og på at hjælpe familien godt i gang efter fødslen.

Er der nogle ulemper ved at have en privat jordemoder med til fødslen?

En privat jordemoder har ikke mulighed for at tilbyde indgreb ved fødslen, men hun har mulighed for at overflytte den fødende til et hospital, hvis der er behov for det eller hvis den fødende ønsker medicinsk smertelindring.

Man skal selv betale for en privat jordemoder, hvilket gør at nogle ikke har mulighed for at vælge denne løsning. 

konsultation hos den private jordemoder klinik

Jordemoderkonsultationer hos en privat jordemoder

Private jordemødre foretager de samme undersøgelser, som jordemødre på hospitalerne. De vil også udfylde din vandrejournal. På hospitalerne er der afsat tid til ca. 6 jordemoderkonsultationer på ca. 20 minutter i løbet af graviditeten. Selvfølgelig vil det konkrete antal konsultationer afhænge af behovet og også af om du er førstegangsfødende eller flergangsfødende. Hos en privat jordemoder kan du aftale det antal jordemoderkonsultationer, du har brug for og du kan også få mere tid til samtale og undersøgelser under hver konsultation. Der bliver hos de fleste jordemødre kan du vælge jordemoderkonsultationer på 30 eller 60 minutter.

En jordemoderundersøgelse er en samtale om graviditetens forløb, din sundhedstilstand, eventuelle graviditetsgener, dine tanker og bekymringer om graviditet og fødsel, eller andet du har behov for at tale om. Ud over samtale vil jordemoderkonsultationen indeholde blandt andet:

 • vurdering af barnets stilling og fosterskøn
 • hjertelyd
 • måling af livmoderens længde
 • undersøgelse af urin 
 • blodtryksmåling.

Hos mange private jordemødre kan du kombinere dit jordemoderbesøg med gravidmassage, rebozo-massage eller akupunktur.

.

Barselsbsøg med en privat jordemoder

Fødslen af ens ønskebarn udløser en ufattelig glæde og uendelig lykkefølelse, men samtidig kan barselsperioden være præget af stor usikkerhed. Alt er nyt i forhold til barnet, og samtidig bliver ens parforhold udfordret og endelig skal man komme sig efter fødslen og både fysisk og psykisk og indstille sig på det nye liv med afbrudt søvn og fokus på babys behov. Der er mange tanker og følelser, der vælder op i en og man kan blive ked af det og frustreret, samtidig med at man skal lære sit barn at kende, få amningen til at fungere, og måske har med et spædbarn at gøre for første gang. Det kan være en god investering at blive guidet af en privat jordemoder. Private jordemødre tilbyder blandt andet følgende i barselsperioden:

 • hjælp til amning
 • hjælp til søvnmønster, badning og bleskift og babypleje i det hele taget
 • samtale om den nye situation og om de mange tanker og følelser der fylder

Hvad koster en privat jordemoder?

Private jordemødre fastsætter selv deres pris for de ydelser, de tilbyder. De fleste private jordemødre tilbyder pakkeløsninger for forløb, der omfatter graviditet, fødsel og barselsperioden.

Oftest kan ydelserne også købes hver for sig, eller der tilbydes klippekort til de forskellige ydelser, f.eks. jordemoderkonsultationer. Priserne er vanskelige at sammenligne på tværs, da de enkelte pakker og forløb varierer. For at give et billede af prisniveauet koster en jordemoderkonsultation ca. 750-800 kr.for 60 minutter.

Et helt fødselsforløb koster ca. 27.000-30.000 kr. Hvis du er medlem af Sygeforsikringen Danmark, kan du få 30% tilskud til jordemoderkonsultationer og fødselsforberedelse.