Sidst opdateret: 20/03/2022 @ 01:45

Kan man leve af at være fødselsterapeut?

Ja, det kan du godt. Som udgangspunkt ser vi fødselsterapeut uddannelsen som en supplerende indtjening til din eksisterende baggrund/uddannelse.

Et liv som fødselsterapeut kan ikke betragtes som et 9-17 job mandag til fredag. Babyer kommer til verden døgnet rundt og året rundt. Derfor vil du som fødselsterapeut ikke kunne have mere end en fødsel om måneden da du skal stå stand-by 14 dage før og efter hendes terminsdato. Det vil være en katastrofe, hvis du havde to fødsler, hvor terminsdatoerne lå så tæt på hinanden og at de begge gik i fødsel samme dag/nat!

Hvorfor en privat jordemoder

Hvad siger statistikkerne og erfaringen?

De fleste uddannede fødselsterapeuter starter med at tage mellem 3-7.000 kr. for at assistere og deltage ved en fødsel. Hvis du også starter med det prisleje, vil du allerede efter 2-3 fødsler have din uddannelse som fødselsterapeut betalt.

10-12 fødsler på et år er realistisk og det kan de færreste vel leve af, hvis det kun er fødslerne, der skal stå alene. Hvis du tilbyder fødselsforberedelseshold og/eller andre forløb for gravide kvinder, kan du godt leve af det, afhængig af din uddannelsesbaggrund og erfaring.

Statistisk så bliver der i Danmark født et sted mellem 60-61.000 babyer om året, heraf 3,1% er hjemmefødsler. Det viser, at der er et større pres på hjemmefødsler i dag.

For 7 år siden var der kun 1,3% hjemmefødsler, så det er en stigning på 2% ud af det samlede antal fødsler pr. år. Dette hænger formentligt sammen med, at der er flere beviser for at have kortere og mindre smerte under fødslen med en fødselsterapeut eller doula tilstede.

”Den vigtigste og bedst dokumenterede non-farmakologiske smertebehandling er tilstedeværelse af en professionel person, en doula, på fødestuen. Metaanalyser viser, at tilstedeværelsen af en doula medfører kortere fødselsforløb, mindre behov for smertelindring og færre indgreb i fødslerne”

(Ugeskrift For Læger)

”Tilstedeværelsen af en doula under hele fødslen kan reducere frekvensen af kejsersnit med op til 45%, forkorte længden af fødslen med 25%, mindske forbruget af smertelindring med 31% og reducere forbruget af vefremkaldende medicin med 50%, den såkaldte doulaeffekt”

(Klaus Marshall MD, The Doula Book).

Hvorfor er det blevet populært med en fødselsterapeut (doula)?

Det er en jungle i det private af tilbud og muligheder for den kommende familie. Der er de seneste år sket en radikal udvikling blandt de gravide, at de tilkøber sig ekstra ydelser i form af jordemoder-konsultationer, ekstra scanninger, privat fødselsforberedelse, yoga og pilates for gravide, rebozo kurser og meget andet som er populært nu og her – og som kan skabe tryghed og give den gravide en følelse af at være klædt godt på til den kommende fødsel.

Der er også en tendens til, at en del vælger hjemmefødsler, føder på privatklinikker som der åbner flere af rundt omkring eller booker en privat jordemoder til fødslen.

Og så er der dem der vælger en fødselsterapeut (også kaldet for doula). En fødselsterapeut er blevet mere udbredt og blevet et aktivt valg hos den gravide.

Anna valgte at have en fødselsterapeut med til hendes kommende fødsel. Hun kontaktede Izabella Winther som blev hendes fødselsterapeut. Her kan du læse hendes rørende fødselsberetning, hvor det viste sig, at det ikke kun var en kæmpe støtte for Anna, det var også en kæmpe hjælp for kæresten under fødslen.  Læs Annas fødselsberetning her

rebozo hjemmefødsel

Bliv uddannet fødselsterapeut

Der er behov for flere uddannede doulaer / fødselsterapeuter pga. presset på fødegangene. Du kan lære det livgivende håndværk på kun 6 måneder.

Kom til infomøde

Hvis du overvejer at starte på fødselsterapeut-uddannelsen, kan du komme til et gratis infomøde, hvor du kan møde underviserne og høre mere om uddannelsen