Interview med Gry Winther

Gry Winther

Fødselsterapeut, zonterapeut, mindfulnessinstruktør

Interview Mette Gert

 

“Jeg er blevet bedre til at behandle gravide kvinder”

Gry Winther er som en del af klinikken Huskdigselv dagligt i kontakt med gravide, spædbørn og kvinder, der netop har født. Derfor var det også vigtigt for hende, at få en forståelse for den gravide krop og den fødsel, som mange af hendes klienter står overfor.

“Jeg synes, man skal være dygtig til det, man gør,” fortæller Gry Winther, der til dagligt er zoneterapeut i Huset Huskdigselv, der har speciale i graviditet, fertilitet og spædbørn. I samme hus tilbydes uddannelsen til fødselsterapeut, som Gry Winther gennemførte sidste efterår.

“Man skylder sine klienter at have en basisviden om det, man gør. De klienter, vi har, er et følsomt sted i deres liv. De har brug for en fast grund. Det kan vi give dem, fordi vi forstår, hvad der sker i kroppen og hvad de møder i sundhedsvæsenet – og ikke mindst, hvad det betyder for deres liv og deres parforhold at få et barn,” fortæller Gry Winther.

Uddannelsen til Fødselsterapeut er ifølge hende ikke kun relevant for dem, som ønsker at komme ud og hjælpe til fødsler, men for alle typer behandlere, der arbejder med gravide. For Gry Winther, har det betydet, at hun føler, hun er blevet en mere troværdig behandler for den her målgruppe, fordi hun ved, hvad de går igennem og har en specialiseret viden om gravide, børn og det at skabe familie.

“Mit udgangspunkt er måske lidt mindre personligt end andre, der har været en del af uddannelsen. Jeg har selv født fire børn og føler, jeg har haft glimrende fødsler. Men der kom alligevel en lidt personlig vinkel på, da jeg var med til min datters fødsel. Fødslen strakte sig over fire dage og i løbet af de dage var hun i kontakt med tre forskellige jordemødre. Det er vigtigt at have den der kontinuitet, et menneske man kender og som ved, hvornår man skal træde ind. Det gjorde det tydeligt for mig, at der her var en vigtig opgave,” fortæller Gry Winther.

Under uddannelsen skal deltagerne også dele deres egne fødselshistorier og her gjorde det et stort indtryk på Gry, hvor mange kvinder der har været igennem traumatiske fødsler – og hvor meget det bevæger folk også mange år efter. Ifølge hende taler det for, hvor vigtigt det er, at give støtte under og efter fødslen.

“Det er ikke det at være med til fødslen, der driver mig, men det, der er, omkring en fødsel,” fortæller Gry Winther.

Det at kunne sætte sig ind i det væld af følelser og den kæmpe kraft, der skyller ind over kroppen under en fødsel kræver nogle særlige værktøjer. På fødselsterapeut-uddannelsen bliver deltagerne ført gennem de forskellige faser af fødslen – både det fysiske og psykiske.

“Uddannelsen har en bredde, der gør, at man kan sætte sig ind i mange forskellige typer af fødsler. Det er blandt andet kommunikation og aflæsning af, hvordan folk er strukturerede som mennesker, det hardcore omkring fødselsteknikken og hvad der foregår i kroppen, hvilke smertestillende midler, der stilles til rådighed og hvilke stillinger, der er de bedste at føde i. I det hele taget handler det om, hvordan du kan give kvinden en god graviditet, fødsel og en god start med sit nyfødte barn. Det tapper ind i mange forskellige bekymringer og tanker fra den sidste del af graviditeten og efter du har født dit barn,” fortæller Gry Winther.

Hun bringer hver dag elementer fra uddannelsen ind i sit arbejde. Derfor vil Gry Winther også anbefale uddannelsen til andre behandlere og ikke kun til kvinder, som ønsker at være fødselsterapeuter.

“Alle der har med gravide og fødende at gøre, kan bruge det. Det kan også være behandlere i den mere konventionelle del for eksempel ergo-terapeuter og fysioterapeuter. Det er en specialisering i viden, teknikker og en opmærksomhed på nogle ting, som har betydning for målgruppen,” fortæller Gry Winther.

Vil du vide mere? Læs mere om uddannelsen her Fødselsterapeuten.dk