En fødselsterapeut er en uddannet fødselshjælper, der har kompetencer til at hjælpe kvinder og deres partnere før, under og efter fødslen. En fødselsterapeuts bidrag til den gode fødselsoplevelse spænder bredt – menneskeligt og fagligt,  og vi har sammensat en bred uddannelse, der giver de kompetencer, der skal til.

På fødselsterapeutuddannelsen lærer du om kommunikation og kropsaflæsning, får viden om fødslens forløb og om konventionel og naturlig smertelindring, lærer at give rebozo og akupressur, og vejlede om amning og hverdagen i den første tid med baby.

Med en fødselsterapeutuddannelse i bagagen har du et afklaret forhold til egne fødsler og er som doula rustet til at hjælpe andre kvinder til deres helt egen fødselsoplevelse

Uddannelsen giver dig også relevante kompetencer, hvis du arbejder med gravide kvinder til dagligt og gerne vil dygtiggøre dig og blive i stand til at forstå og hjælpe dem endnu bedre – det kan være at du har en terapeutisk baggrund, fysioterapeut, sygeplejerske, pædagog eller en anden baggrund som fødselsterapeut uddannelsen kan supplere med.

  • En fødselsterapeut skal kunne støtte og hjælpe i hele forløbet fra graviditet til moderskab og skal kunne mestre rollen som terapeut med solid forståelse for kvindens karakterstruktur og personlighed, hendes iboende ressourcer og forståelse for hvor hun har brug for hjælp og støtte, når hun bliver udfordret. 
  • En fødselsterapeut skal have indsigt i hvad der sker i løbet af graviditeten fysisk og mentalt og vide, hvordan en fødsel forløber og hvad hun kan gøre for at hjælpe en fødende kvinde og hendes partner 
  • En fødselsterapeut skal kunne bistå kvinden med råd og vejledning i hendes forberedelse af fødslen og skal kunne afhjælpe graviditetsgener og give velvære med f.eks. akupressur og rebozo i den sidste del af graviditeten. 
  • En fødselsterapeut har færdigheder og værktøjer, der helt konkret kan hjælpe kvinden til afspænding og  smertelindring under fødslen. Hun kender kvinden og hendes behov og ved hvordan hun kan støtte kvinden under fødslen. 
  • En fødselsterapeut ved, hvornår hun skal hjælpe til og hvornår hun skal trække sig. En fødselsterapeuts rolle er at være kvindens talerør og hjælper, og hun forstår at få et godt samarbejde med jordemoderen. 
  • En fødselsterapeut skal kunne vejlede kvinden i forhold til amning, parforhold, familie og netværk. Og hun kan skabe klarhed over fødslen sammen med den nye familie.

Med en fødselsterapeutuddannelse i bagagen har du et afklaret forhold til egne fødsler og er rustet til at hjælpe andre kvinder til deres helt egen fødselsoplevelse.

Modul 1
Som fødselsterapeut vil du komme til at arbejde med kvinder med forskellige personligheder og tanke- og handlemønstre. Det er hårdt at føde og kvinders reaktion på pres vil være meget forskelligt. Nærvær, kommunikation og evnen til aflæse kroppen og forstå kropssprog er afgørende for skabe en god kontakt, så du kan hjælpe dem før, under og efter fødslen – og vide hvad der er brug for når det virkelige gælder. Det er fokus for Fødselsterapeutuddannelsens første modul.

Modul 2
Vores passion er at hjælpe fødende kvinder og vi ved, at det at føde sine børn, er en af livets absolut største oplevelser for de fleste kvinder. Fødselsoplevelsen har vi med os hele livet – på godt og ondt. Og vores egne oplevelser er vores udgangspunkt som Fødselsterapeuter. Derfor dykker vi på Modul 2 ned i elevernes egne fødselsoplevelser og arbejder med de tanker og følelser, vi bærer med os. Så vi står afklarede overfor den gravide kvinde uden støj og forstyrrelser fra vores egne fødselsoplevelser.

Modul 3
Fødselsterapeutuddannelsens 3. modul er alt hvad du drømmer om i jordemoder universet. Her får du virkelig mulighed for at udbygge din viden om fødsler og amning. Christina, der er jordemoder, er en erfaren og inspirerende underviser. Hun giver dig indsigt i fødslens forløb, fødestillinger, veer og smertelindring og ammeteknik og deler gavmildt ud af egne erfaringer fra fødestuen. Der bliver også plads til den vigtige snak om arbejdsfordelingen på fødestuen.

Modul 4
Hvordan arbejder du helt konkret som fødselsterapeut, hvad sker der inden fødslen, hvordan er rollefordelingen på fødestuen, hvordan hjælper du bedst kvinden og hendes partner under fødslen? Det er fokus for Fødselsterapeutuddannelsens 4. modul. Her lærer du også konkrete teknikker til at smertelindre og fremme fødslen på en naturlig måde. Du vil stifte bekendtskab med vigtige akupressurpunkter og rebozomassage og forstå hvilken rolle berøring og kærlighedshormonet oxytocin spiller for fødsel og tilknytning.

Modul 5
Familietyper, netværk, tilknytning og tryghed. Fokus på fødselsterapeutuddannelsens 5. modul er på dannelsen af familie og netværk og betydningen af den altafgørende tilknytning mellem barn og forældre, mens barnet endnu er i maven og efter fødslen.  Fødslesterapeutuddannelsen giver dig kompetencer, som rækker ud over assistance ved selve fødslen, så du kan hjælpe kvinder, familier og børn i 4. trimester – den første tid efter fødslen. Mellem modul 5 og 6 skal du skrive en opgave, som afspejler, alt hvad du har lært og hvilke tanker du gør dig om dit virke som fødselsterapeut.

Modul 6
Når du når til uddannelsens sidste modul, er du klar til at gå ud i verden og hjælpe kvinder før, under og efter fødslen af deres ønskebarn.

Stadig flere par får hjælp til at blive gravide og det er derfor vigtigt, at du som fødselsterapeut, har forståelse for hvad de har været igennem, hvis de har været i fertilitetsbehandling.Det lærer du om på modul 6.

På modul 6 får du et crash kursus i hvordan du etablerer dig og markedsfører dig selv. Lige det boost du har brug for til at tage skridtet og træde frem i verden som Fødselsterapeut. Et andet tema på modul 6 er fertilitetsbehandling.

Endelig er modul 6 er også rammen for certificering og fejring af dig og hele holdet som færdige fødselsterapeuter. Når du er færdig, har du på 6 måneder tilegnet dig et nyt håndvær. Du har fået konkrete færdigheder, som du kan bruge resten af livet.

Er du blevet nysgerrig?
Så meld dig til et af vores informationsmøder om uddannelsen. Det kan du gøre her.

Måske er du bare klar til at komme i gang?
Så er vi også klar. Vi har holdstart i marts, maj og oktober i 2021. Hvis du vil med på et af holdene, så skriv en ansøgning til os. Det kan du gøre her.
Vi behandler ansøgninger løbende og vi glæder os til at læse din ansøgning.