Står du på spring til at søge ind på jordemoderuddannelsen, men ved at du skal samle relevant erfaring og søge ind på Kvote 2 – så vil det være relevant for dig at overveje en uddannelse til Fødselsterapeut.

Det høje karaktergennemsnit, som er adgangskrav til jordemoderuddannelsen betyder, at mange søger ind på uddannelsen via kvote 2. Kvote 2 adskiller sig fra kvote 1 ved at ansøgerne bliver vurderet på andet og mere end karaktergennemsnittet alene. Ansøgerne bliver vurderet på baggrund af specifikke uddannelseskrav, erfaring og andre kvalifikationer, herunder andre studierelevante aktiviteter.

Som uddannet fødselsterapeut kan styrke dine kompetencer til at arbejde med kvinder, graviditet, fødsler og spædbørn.

Hvad er uddannet en doula/fødselsterapeut

En fødselsterapeut, også kaldet en doula, er en privat fødselshjælper, der er uddannet til at guide og give praktisk støtte til fødende kvinder og deres partnere under fødslen. En fødselsterapeut er en ekstra, professionel hjælp på stuen under fødslen og ud over at assistere ved selve fødslen, kan hun også bistå med fødselsforberedelse og med med ammehjælp og rådgivning om baby og forældreskab efter fødslen. Du kan læse meget mere om  hvad en fødselsterapeut eller doula er her.

Uddannelsen til fødselsterapeut tager 6 måneder. Det er en privat uddannelse, som  giver teoretisk og praktisk viden om graviditet og fødsel. Du kan tage uddannelsen for at bygge oven på din uddannelse inden for f.eks. sundheds- ,omsorgs, – eller pædagogiske fag og få mulighed for at bruge din uddannelse og arbejde med det du brænder for inden for nye felter. På uddannelsen får du teoretisk viden og praktiske færdigheder, der er relevante for dig, der gerne vil være jordemoder.

Du får viden om

 • Kommunikation og terapeutisk samtale
 • Graviditetens forløb
 • Obstetrik, fødslens faser, smertelindring
 •  Amning
 • Tilknytning og forældreskab

Du får praktiske færdigheder inden for

 • Rebozomassage
 • Naturlig smertelindring
 • Akupressur

Hvordan arbejder en uddannet doula/fødselsterapeut

Ligesom gravide kvinder og deres partner har mulighed for at vælge konsultationer hos en privat jordemoder, kan de vælge at få assistance til fødslen af en privat fødselsterapeut. Fødselsterapeuten vil følge kvinden i den sidste del af graviditeten og være til rådighed for kvinden 14 dage før termin og frem til fødslen. Hun vil være til stede under hele fødslen og også komme på barselsbesøg efter fødslen. En fødselsterapeut kan med afsæt i sin uddannelse f.eks. tilbyde følgende til vordende mødre:

 • Privat fødselsforberedelse 1:1
 • Understøttende behandling og støttende samtaler i graviditeten
 • Behandlinger med rebozo massage og akupressur
 • Hjælp under selve fødslen
  (nærvær, guidning, smertelindring, praktisk hjælp)
 • Støtte og rådgivning efter fødslen
 • Ammevejledning

Hvad tjener en jordemoder – og en fødselsterapeut?

En jordemoder vil typisk tjene gennemsnitligt ca. 30. 35.000 kr. om måneden. Der vil være tale om et fuldtidsarbejde som offentligt ansat.

En uddannet doula/fødselsterapeut vil derimod arbejde som selvstændig i egen virksomhed. En doula/fødselsterapeut fastsætter selv sin pris med afsæt i de ydelser hun tilbyder. Et forløb hos en doula/fødslesterapeut vil ud over fødslen omfattet et antal konsultationer før og efter fødslen. Prisniveauet er 10.000-25.000 kr. for et forløb med en fødselsterapeut, afhængigt af hvad forløbet indeholder.

De fleste doulaer driver deres virksomhed på deltid ved siden af andet arbejde. Andre har opbygget en virksomhed, hvor de ud over assistance i fødselsforløb tilbyder andre ydelser,  det kan f.eks. være fødselsforberedelse, ammevejledning eller enkelte konsultationer.

Din Kvote 2 ansøgning

Hvis du søger ind på jordemoderstudiet via kvote 2, giver en uddannelse inden for et omsorgsfag og med studierelevant erhvervserfaring inden for pleje og omsorg gode forudsætninger og det vil også være en fordel for dig, hvis du har studierelevante erfaringer i bredere forstand – og her kan en uddannelse til fødselsterapeut give dig nogle værdifulde erfaringer.

Derudover er det vigtigt, at du laver en ansøgning, hvor din stærke motivation, dine erfaringer og dine personlige kvalifikationer kommer til udtryk og brænder igennem og her kan det også være en god ide at få hjælp og sparring for at optimere sine chancer. Go´Kvote 2 er en virksomhed, som tilbyder personlig hjælp til din Kvote 2 ansøgning og har erfaring med at hjælpe folk med at søge ind på den uddannelse, de drømmer om.