Vi fødes kun én gang og vi dør kun én gang….

Døden er der tid, plads og ro til. Tid til at sige farvel, der bliver grædt, der bliver tændt et lys, lagt en blomst og sunget en sang. Den afdøde bliver respekteret på en værdig måde i al sin stilhed. Det er desværre noget helt andet med fødslerne i dagens Danmark!

Det er min mission at gøre den gode fødsel og en god start på moderskabet til en reel mulighed for alle kvinder.

Det er den røde tråd i mit daglige arbejde med infertile kvinder, gravide, fødsler (i mit virke som fødselsterapeut, også kaldet doula) og spædbørn og det var også min motivation, da jeg stiftede Fødselsterapeut-uddannelsen, hvor vi allerede har uddannet 34 fødselsterapeuter.

Fødselsterapeuter hjælper og støtter før, under og efter fødslen og er således et supplement til jordemødrene. En af de væsentlige grunde til at jeg stiftede uddannelsen er fordi, jeg i mit virke kan se, at mange gravide er decideret bange for at føde.

Størstedelen af eleverne på uddannelsen har selv traumatiske fødselshistorier og er ad den vej blevet interesseret i at arbejde med fødsler og hvordan man kan gøre det mere trygt.

Jeg har selv været med som fødselsterapeut ved 60 fødsler og har set, hvad det betyder, at der er en, som kender den fødende og skaber kontinuitet, ro, tryghed -også for partneren, som der slet ikke er tid til at tage sig af. At føde er en helt særlig situation og der skal ikke meget til, før det bliver en dårlig oplevelse. Skiftende jordemødre og for meget uro. Konsekvensen af den uro, der er på fødegangen er, at hver femte fødsel ender ud med kejsersnit og flere oplever at få efterfødselsreaktioner.

For mig er det vigtigt, at alle har mulighed for at få den hjælp, der er brug for – og derfor er uddannelsen af fødselsterapeuter og udbredelse af kendskabet til fødselsterapeuterne en vigtig opgave for mig. Det er også vigtigt for mig at vores elever under uddannelsen stiller deres kompetencer til rådighed for fødende kvinder – så det bliver en økonomisk mulighed for alle at få hjælp!

Fødselsterapeuterne hjælper og støtter den fødende og supplerer dermed jordemoderens arbejde og bygger bro mellem det etablerede sundhedssystem og den fødende og hendes partner. For vi skal ikke være OS og DEM. Vi skal være en stor enhed der forstår, respekterer, samarbejder, løfter og bruger hinanden.

På den måde skabes tryghed både før, under og efter fødslen.

Lad os få født vores børn på en værdig og anstændig måde!

Kærligst Izabella