Hos Fødselsterapeuten ApS uddanner vi hvert år to hold fødselsterapeuter. Vores elever kommer til uddannelsen med meget forskellige uddannelsesbaggrunde og erfaringer og de har også forskellige tanker om, hvordan de vil bruge uddannelsen, når de er færdige.

Vi er meget glade for den forskellighed, som vores elever repræsenterer og som beriger uddannelsen og præger hvert enkelt nyt hold. Den store diversitet giver anledning til spændende og engageret sparring og dialog og giver nye vinkler og perspektiver på fødselsterapeutuddannelsen og dens relevans. Der er et stort behov for mennesker med en målrettet uddannelse i at støtte og yde hjælp til gravide og fødende kvinder.

Hver gang vi har et nyt hold bliver vi bekræftet i, at fødselsterapeutuddannelsen giver inspiration, nye perspektiver og nye muligheder til den enkelte elev og at eleven med afsæt i sine særlige evner og forudsætninger i løbet af uddannelsen bliver en helt unik fødselsterapeut.

Vi har talt med tre kvinder, der er har taget uddannelsen, og spurgt dem om deres oplevelse af uddannelsen, hvad de har lært og tager med, og hvad uddannelsen har betydet for dem og for deres måde at arbejde med gravide og fødende kvinder og deres familier.

Det er der kommet tre inspirerende beretninger ud af. Dem kan du læse her:


Sofie, fødselsterapeut, sexolog og parterapeut


Louise, fødselsterapeut, sygeplejerske og massør


Gry, fødselsterapeut, zoneterapeut og mindfulnessinstruktør